Όροι χρήσης e-Επιμελητήριο

Παρακαλώ περιμένετε...

Όροι χρήσης του e-Επιμελητηρίου

Εισαγωγή

Το μέλος / χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο του Επιμελητηρίου, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο

Τα μέλη του Επιμελητηρίου αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση (διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο μενού «Αίτηση εγγραφής στο e-Επιμελητήριο»). Εάν η αίτηση εγκριθεί, το Επιμελητήριο αποστέλλει τον Κωδικό Αριθμό PIN. Κατά την πρώτη είσοδο στο e-Επιμελητήριο το σύστημα αυτόματα ζητάει την αλλαγή του Κωδικού Αριθμού PIN, ώστε να εξασφαλιστεί πως ο Κωδικός Αριθμός PIN κάθε μέλους είναι αυστηρά προσωπικός και δεν είναι προσβάσιμος ούτε από το Επιμελητήριο.

Ασφάλεια Κωδικού Αριθμού PIN

Ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου του Κωδικού Αριθμού PIN και δεν πρέπει να επιτρέψει τη διαρροή του σε τρίτους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί την απώλεια του Κωδικού Αριθμού PIN, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Επιμελητήριο, ώστε να αντικατασταθεί. Το σύστημα θα αναγνωρίσει την αντικατάσταση του Κωδικού Αριθμού PIN και όπως στην πρώτη είσοδο, θα απαιτήσει από το χρήστη να τον αλλάξει.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί τη διαρροή του Κωδικού Αριθμού PIN σε τρίτους, θα πρέπει ο ίδιος άμεσα να τον αλλάξει με το εργαλείο Αλλαγής Κωδικού Αριθμού PIN του e-Επιμελητήριο.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Επιμελητήριο από λανθασμένη / κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών, εάν η πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο έχει γίνει με τον προσωπικό του Κωδικό Αριθμό PIN.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και τις αντίστοιχες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Το σύνολο των δεδομένων (ιστορικό) διατηρείται από το Επιμελητήριο, με ταυτόχρονο δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω των προσωπικών κωδικών, μέχρι και τη (μετά από αίτηση ανάκλησης) διαγραφή του προσωπικού λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη. Αποδέκτες δε των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου, μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Μητρώο, η Εκλογική Επιτροπή, κάθε τρίτος μετά από αίτησή του, το Διαδίκτυο και κάθε αρμόδια αρχή κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ηλεκτρονικά τις οφειλές που προκύπτουν από συνδρομές και έκδοση πιστοποιητικών, με χρήση πιστωτικής,χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Το Επιμελητήριο προσφέρει την υπηρεσία e-Πληρωμές μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής,χρεωστικής ή προπληρωμένης του κάρτας σε ασφαλή φόρμα της υπηρεσίας της Τράπεζας. Κανένα στοιχείο της κάρτας δε γίνεται γνωστό και δεν αποθηκεύεται σε καμία περίπτωση στο e-Επιμελητήριο ή στο Επιμελητήριο.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους μετά από συνεννόηση με το Επιμελητήριο, όπως ισχύει και με κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή τους με το Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα παύσης λειτουργίας της υπηρεσίας e-Πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβληματική λειτουργία των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο λόγω βλάβης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σε καμία περίπτωση το Επιμελητήριο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο.

Cookies

Το e-Επιμελητήριο χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για την αναγνώριση του χρήστη των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο πρέπει να ρυθμίσουν τους φυλλομετρητές (browsers) τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται τη χρήση cookies.

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121