Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 13
2 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4
3 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 1
4 10 Βιομηχανία τροφίμων 26
5 11 Ποτοποιία 1
6 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 2
7 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 2
8 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα- κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 1
9 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 10
10 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 6
11 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 8
12 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 3
13 31 Κατασκευή επίπλων 3
14 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 3
15 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 13
16 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 38
17 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων- ανάκτηση υλικών 4
18 41 Κατασκευές κτιρίων 103
19 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 12
20 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 116
21 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 47
22 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 378
23 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 558
24 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 79
25 50 Πλωτές μεταφορές 5
26 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
27 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 40
28 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 3
29 55 Καταλύματα 86
30 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 195
31 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 4
32 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 2
33 61 Τηλεπικοινωνίες 15
34 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 27
35 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 16
36 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 12
37 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 29
38 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 104
39 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 30
40 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων- δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 57
41 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 37
42 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 1
43 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 33
44 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 7
45 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4
46 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 78
47 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 4
48 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 37
49 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 9
50 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 25
51 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 26
52 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα- υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3
53 85 Εκπαίδευση 21
54 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 13
55 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 4
56 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 16
57 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 6
58 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 8
59 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 28
60 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 6
61 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 12
62 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 30
e-Επιμελητήριο
SGA