Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ν.ΚΑΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: AEGEAN TRAVEL
Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9, 85401, ΛΕΡΟΣ
Δήμος: ΛΕΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλέφωνο: 2247026000
FAX: 2247023364
e-mail: leros@aegeantravel.gr
Ιστοσελίδα: www.aegeantravel.gr
Νομική μορφή: OΜΟΡΡΥΘΜΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 56301010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΑΦΩΔΕΙΟ 47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46493909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΡΙΑ 52291904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 79111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 79111902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
4 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
5 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
6 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
7 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
8 49393100 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό  
9 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
10 56101105 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος  
11 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
12 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ  
13 56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο  
14 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
15 79111902 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων  
16 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
17 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
18 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
19 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
20 46493909 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
21 46341000 Χονδρικό εμπόριο ποτών  
22 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121