Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 98
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 2
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 23
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 22
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 339
6 11 Ποτοποιία 34
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 12
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 28
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 3
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα- κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 29
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 2
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 33
13 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 22
15 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 7
16 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 84
17 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 4
18 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 107
19 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 14
20 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 12
21 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 6
22 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 2
23 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 9
24 31 Κατασκευή επίπλων 49
25 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 34
26 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 142
27 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 208
28 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5
29 37 Επεξεργασία λυμάτων 10
30 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων- ανάκτηση υλικών 94
31 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 3
32 41 Κατασκευές κτιρίων 539
33 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 145
34 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 857
35 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 670
36 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.912
37 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 4.512
38 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 218
39 50 Πλωτές μεταφορές 80
40 51 Αεροπορικές μεταφορές 4
41 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 212
42 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 45
43 55 Καταλύματα 467
44 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.322
45 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 48
46 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 28
47 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 24
48 61 Τηλεπικοινωνίες 112
49 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 122
50 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 61
51 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 46
52 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 12
53 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 135
54 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 566
55 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 164
56 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων- δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 259
57 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 279
58 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 11
59 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 154
60 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 63
61 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 8
62 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 427
63 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 14
64 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 310
65 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 27
66 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 107
67 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 127
68 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα- υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 19
69 85 Εκπαίδευση 181
70 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 84
71 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 25
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 58
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 17
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 53
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 220
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 9
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 83
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 193
e-Επιμελητήριο
SGA